Om LEPO

Autisme Rådgivning

Mit navn er Lene Poulsen og jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog. Jeg har i mere end 30 år beskæftiget mig med autisme, både privat og som leder indenfor det specialiserede område.

Jeg har igennem årene videreuddannet mig indenfor autisme og har en meget lang praksiserfaring med mig fra vejledning og samtaleforløb med unge og voksne med autisme samt deres forældre og pårørende.  Jeg har i mange år undervist forældre og pårørende samt fagfolk.

Det er vigtigt for mig, at du med diagnosen og dig som forældre eller som pårørende føler dig forstået og tryg, når vi mødes. Jeg gør mig umage med at kommunikere tydeligt og præcist, jeg lytter med respekt og tålmodighed.

Jeg ved, at I forældre der kommer hos mig, kender jeres børn bedst og derfor tager jeg altid udgangspunkt i jeres viden, erfaring og oplevelser, så vi sammen kan finde en vej til trivsel og udvikling.

Jeg hører ofte at – både dig med diagnose og dig som forældre – kan have haft svære møder med det offentlige system og har ikke altid oplevet jer forstået. Jeg er derfor meget bevidst om at gøre mit bedste for at forstå og lytte åbent med respekt for hvert enkelt menneske.

Jeg brænder for at være med til at formidle og implementere viden om og forståelse for autisme til fagprofessionelle og til pårørende, så omgivelserne og miljøet bliver bedre til at tilpasse krav og forventninger til mennesker med en anderledes kognitiv stil end flertallet.

Der mangler stadig viden om og forståelse for autisme i dagtilbud og skoler, på myndighedsområdet, på arbejdspladser og i samfundet generelt og det betyder at der skal en særlig indsats til for at sikre trivsel og livskvalitet for mennesker med autisme. Viden og gensidig forståelse er vigtige skridt på vejen hertil.

Jeg er meget optaget af hjernen og hjerneforskning og tilegner mig løbende den nyeste viden om hjernen i relation til autisme. Jeg er stor fan af Peter Vermeulen.

Mit specialfaglige afsæt og metoder kombinerer elementer fra KAT (kognitiv adfærdsterapi), KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anderkendende, positiv) Low arousal og visualisering. Mine metoder tilpasses altid det enkelte menneskes individuelle behov.

Jeg er oprigtigt interesseret i indefra-perspektivet, da det kun er dig med autisme, som ved hvordan du oplever verden og dermed bedst muligt kan hjælpe mig med at kunne hjælpe dig. Derfor er det også af afgørende betydning for mig, at lytte oprigtigt til dig med autisme og også til dig som forældre, da du er den vigtigste formidler for dit barn.

En af mine vigtigste opgaver er ofte at være “broen” mellem det autistiske menneske og omgivelserne/miljøet. Det kan være i skolen, på arbejdspladsen, til bedsteforældre, til sagsbehandler. Når jeg agerer bro, så er jeg medvirkende til at oversætte og tilpasse kommunikationen, skabe gensidig forståelse og oversætte behov og muligheder

 

“Som kvinde med autisme, og som mor til børn med autisme har Lene haft en fuldstændig uvurderlig betydning for min og min families trivsel. Mit forløb hos hos Lene har øget min egen selvforståelse, og skabt varige ændringer i min måde at tænke på. Lene møder en med respekt og uden mistro. Hun har derfor også været en god sparringspartner og støtte op til og undervejs i mine børns udredningsforløb.
Jeg har ikke mødt en person uden autisme, der som Lene forstår hvordan livet som autist kan være. Hun formår med udgangspunkt i de udfordringer jeg møder, at levere helt konkrete redskaber og værktøjer, der hjælper mig til bedre at være i, og forstå mine omgivelser. Hendes viden om autisme, og den nyeste forskning på området, er utrolig stor, og jeg kan mærke, at hun brænder for autismeområdet.”
Kvinde med autisme
"Lene er en meget faglig kompetent og indsigtsfuld autismekonsulent. Hun er hjertevarm og passioneret indenfor handicapområdet. Lene har den faglige kompetence og forståelse for især autismespektrumforstyrrelser og formår at give børn, unge og deres familier de redskaber og den indsigt som der er behov for, for at få skabt større trivsel og udvikling. Jeg har samarbejdet med Lene igennem længere tid og har set hvordan hun formår at få skabt positiv udvikling hos de familier hun møder og jeg kan på det varmeste anbefale, at vælge Lene. Hos Lene er du sikret at blive mødt som ligeværdig og få den sparring og de værktøjer, som passer netop din situation.
Emilie Gade
Socialrådgiver