Er du fagperson ?

Autisme Rådgivning

Jeg tilbyder specialpædagogisk rådgivning og vejledning, sparring og supervision samt foredrag og undervisning til fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme/Aspergers syndrom.

Man kan som lærer, pædagog, psykolog, sundhedspersonale mv. opleve at man i arbejdet med børn, unge og voksne med autisme ikke lykkes med det, som man plejer at gøre i sit fagprofessionelle virke og føler at man mangler viden, redskaber og metoder. I oplever måske også at det er vanskeligt at lykkes med at få etableret et godt samarbejde med forældrene.

Det kræver stor nysgerrig og tålmodighed at arbejde med mennesker med autisme samt en grundlæggende viden om autisme, hvad der adskiller den autistiske hjerne fra den neurotypiske hjerne og hvordan autismen og evt. følgetilstande kommer til udtryk i skolen, i daginstitutionen, i familien osv.

Arbejdet med autisme er komplekst og der findes ikke en bestemt metode eller teori, som man kan anvende. Man må tage udgangspunkt i det enkelte menneske og i samarbejde med barnet/den unge og forældrene være ”detektiver” for finde frem til hvad der lægger til grund for udfordringerne i forskellige situationer og hvad der fungerer for den enkelte – og herud fra kvalificere indsatsen.

Eksempler på emner:
– Grundlæggende autisme og viden om hjernen
– Forskellen på drenge og piger med autisme, den klassiske autismeprofil og den særlige pigeprofil
– Følgetilstande til autisme (angst, OCD, depression mv.)
– Sensitivitet og stress-sårbarhed
– Kommunikation
– Forældresamarbejde (også med forældre der selv har autisme)
– Redskaber og metoder til struktur, visualisering, low arousal, hjælpemidler mv.

Alle forløb vil være særligt tilrettelagt efter jeres behov og ønsker.
I er velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende samtale eller hvis I har spørgsmål.