Fagperson

Autisme Rådgivning

  • Man kan som lærer, pædagog, psykolog, sundhedspersonale mv. opleve at man i arbejdet med børn, unge eller voksne med autisme ikke lykkes med det, som man plejer at gøre. Måske mangler man viden, redskaber og metoder. Man oplever måske også at det er vanskeligt at lykkes med at få etableret et godt samarbejde med forældrene.

Det kræver stor nysgerrighed og tålmodighed at arbejde med mennesker med autisme. Viden om autisme og hvad der adskiller den autistiske hjerne fra den neurotypiske hjerne kan være hjælpsomt i arbejdet, samt hvordan autismen og evt. følgetilstande kommer til udtryk i skolen, i daginstitutionen, i familien osv.

Autisme er komplekst. Man må tage udgangspunkt i det enkelte menneske og i samarbejde med barnet/den unge og forældrene være ”detektiver” for finde frem til hvad der lægger til grund for udfordringerne og hvad der fungerer for den enkelte – og herud fra kvalificere indsatsen.

Er du fagperson, og arbejder med børn, unge eller voksne med autisme tilbyder jeg:

 
Autismespecifik rådgivning og vejledning.
Sparring og supervision.
Foredrag og undervisning.
 

Eksempler på emner:

  • Grundlæggende autisme og viden om hjernen
  • Den klassiske autismeprofil og den skjulte profil.
  •  Følgetilstande til autisme (angst, OCD, depression, spiseforstyrrelse mv.)
  •  Sensitivitet og stress-sårbarhed
  •  Kommunikation
  •  Forældresamarbejde (også med forældre der selv har autisme)
  •  Redskaber og metoder til struktur, visualisering, low arousal, hjælpemidler mv.

Alle forløb vil være særligt tilrettelagt efter jeres behov og ønsker.
I er velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende samtale eller hvis I har spørgsmål.