Fagprofessionelle

Autisme Rådgivning

Man kan som lærer, pædagog, psykolog, sundhedspersonale mv. opleve at man i arbejdet med børn, unge eller voksne med autisme ikke lykkes med det, som man plejer at gøre. Måske mangler man viden, redskaber og metoder. Man oplever måske også at det er vanskeligt at lykkes med at få etableret et godt samarbejde med forældrene.

Det kræver stor respekt, nysgerrighed og tålmodighed at arbejde med mennesker med autisme. Viden om autisme og hvad der adskiller den autistiske hjerne fra den neurotypiske hjerne kan være hjælpsomt i arbejdet, samt hvordan autismen og evt. følgetilstande kommer til udtryk hos det enkelte menneske og i skolen, i daginstitutionen, i familien osv.

Der er desværre stadig mange myter og fordomme om autisme, som er medvirkende til mange autister ikke får den rette og nødvendige støtte. Autisme har mange ansigter og kommer til udtryk på forskellig vis fra menneske til menneske, hvorfor det er vigtigt at lytte til det autistiske menneske med åbenhed og ydmyghed. Kun det autistiske menneske ved hvordan det er at leve med autisme. De fleste børn med autisme fortæller kun deres forældre hvordan de har det og derfor at forældrene meget vigtige i samarbejdet.

Man må tage udgangspunkt i det enkelte menneske og i samarbejde med barnet/den unge og forældrene være ”detektiver” for finde frem til hvad der ligger bag adfærden og hvad der fungerer for den enkelte – og herud fra kvalificere indsatsen.

Er du fagperson, og arbejder med børn, unge eller voksne med autisme tilbyder jeg:

 
Autismespecifik rådgivning og vejledning.
Sparring og supervision.
Foredrag og undervisning.
 

Eksempler på emner:

  • Grundlæggende autismeforståelse og viden om hjernen
  • Autisme og eksekutive funktioner
  • Autisme og stressbelastning
  • Maskering, den skjulte profil
  • Følgetilstande til autisme (angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelse mv.)
  • Autisme og sanser
  • Kommunikation
  • Forældresamarbejde (også med forældre der selv har autisme)
  • Redskaber og metoder til struktur, visualisering, low arousal, hjælpemidler mv.

Alle forløb vil være særligt tilrettelagt efter jeres behov og ønsker.
I er velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende samtale eller hvis I har spørgsmål.