Autisme

Autisme Rådgivning

Er du autist/har du autisme, har du måske en følelse af, at være anderledes og oplever verden anderledes end de fleste.

Hvis du som ung eller som voksen sent i livet har fået en autismediagnose, oplever du måske diagnosen som en lettelse og at tingene pludselig giver mening. Det kan også være at diagnosen kommer som en overraskelse, som du ikke kan forholde dig til.

Som ny- eller sendiagnosticeret har du måske brug for få relevant viden om autisme, hvordan hjernen fungerer og hvad det betyder for dig at have autisme, da det kan give ro og en forklaring på mange ting igennem livet samt en øget selvforståelse.

Selvforståelse er en vigtig forudsætning for at kunne passe på sig selv og have det godt. Når du bedre forstår dig selv og din autisme, får du lettere ved at håndtere krav og udfordringer og mindske dit stressniveau.

Du vil måske gerne have hjælp til at forstå eller acceptere din autismediagnose. Du ved måske ikke om du vil eller hvordan du skal fortælle det til dine venner, familie, kollegaer mv. og har brug for hjælp til at finde ud af dette.

Du kunne måske godt tænke dig, at få mere viden om autisme og hjælp til at forstå dig selv og din autismeprofil bedre. Hvilke styrker du har og hvordan får du brugt dem, hvor har du udfordringer, som du har brug for hjælp til at håndtere.

Det kan være du er usikker på hvad du skal sige, svare eller gøre i forskellige situationer og bruger meget energi på at være sammen med andre mennesker.

Du synes måske, at du ikke har den samme energi som andre og hurtigere bliver udmattet og vil gerne have hjælp til hvordan du kan forvalte din energi bedst muligt og passe på dig selv.

Det kan være, at du måske ofte mister overblikket eller bliver forvirret og mangler strategier til, hvordan du kommer videre eller i gang.

Det kan være, at du oplever at du sanser mere intenst eller anderledes end andre og vil måske gerne have hjælp til at forstå hvorfor netop du sanser som du gør.

Du har måske følgetilstande og behov for hjælp til at håndtere stress, angst, søvnvanskeligehder, selvskade mm.

Så kan samtaler eller et selvforståelsesforløb hos mig være en mulighed for at få viden og forståelse for autismediagnosen og hvad den betyder for dig og hjælpe dig videre i en god retning med dine ønsker og drømme for fremtiden.