Er du forældre

Autisme Rådgivning

Er du forældre til et barn eller en ung med autisme, har du måske ofte oplevet at omgivelserne har svært ved at forstå dit barn. Du oplever at dit barn fremstår upåfaldende i daginstitutionen, i skolen, udenfor hjemmet og reagerer hjemme i de trygge rammer og at det er svært for omgivelserne at forstå og acceptere. Du har måske behov for støtte og sparring med nogen, som forstår og kan sætte sig ind i jeres hverdag og virkelighed.

  • Som forældre kan du opleve en følelse af både lettelse og sorg, når dit barn får en autismediagnose. For nogle kommer diagnosen som en overraskelse og for andre er det en bekræftelse på det, man selv vidste i forvejen. Du kan have mange tanker om både fortid, nutid og får bekymringer om hvordan fremtiden kommer til at se ud.

  • Nogle gange reagerer I som mor og far forskelligt, når barnet får en autismediagnose, hvilket er helt naturligt, men som man kan have brug for hjælp til at forstå og håndtere.
  • I har som forældre måske en forskellig opfattelse af jeres barn og hvilke krav, der er passende til barnets behov og ønsker hjælp til hvordan I bedst samarbejder omkring dette.
  • Du vil gerne støtte dit barn bedst muligt, men føler måske du står meget alene og mangler hjælp, redskaber og metoder.
  • Du kan måske nikke genkendende til at dit barn ikke trives og har overbelastningsreaktioner i form af stress, tristhed, angst, selvskade eller andet.
  • Dit barn har måske svært ved at imødekomme selv små dagligdags krav og opgaver, har ufrivilligt skolefravær, trækker sig fra samvær, har svært ved at forstå og begå sig i det sociale samvær med andre mv.
  • Du er måske i tvivl om, hvordan du taler med dit barn om autisme eller hvordan du fortæller søskende og omverdenen om dit barns diagnose.
  • Du mangler måske redskaber og hjælp til at håndtere forskellige udfordringer i hverdagen i forhold til dit barn – det kan være i forhold til særlig sensitivitet, stress, angst, søvn, mad, søskende og den øvrige familie.
  • Du ønsker måske støtte til at kommunikere med det offentlige system, daginstitution eller skole.
  • Er du bedsteforældre eller anden pårørende, har du måske svært ved at forstå og støtte op omkring din familie.

Så kan en rådgivningssamtale, et forløb eller et kursus hos mig
være en mulighed for at hjælpe dig/jer videre.