Er du forældre eller pårørende ?

Autisme Rådgivning

Er du forældre til et barn med autisme/Aspergers syndrom har du måske ofte oplevet at omgivelserne har svært ved at forstå dig og dit barn.
  • I har som forældre måske en forskellig opfattelse af jeres barn og hvilke krav, der er passende til barnets behov og ønsker hjælp til hvordan I bedst samarbejder omkring dette.
  • Du vil gerne støtte dit barn bedst muligt, men føler måske du står meget alene og mangler hjælp, redskaber og metoder.
  • Du kan måske nikke genkendende til at dit barn ikke trives og har overbelastningsreaktioner i form af stress, tristhed, angst, selvskade eller andet.
  • Dit barn har måske svært ved at imødekomme selv små dagligdags krav og opgaver, har skolevægring, trækker sig fra samvær, har svært ved at forstå og begå sig i det sociale samvær med andre.
  • Du er måske i tvivl om, hvordan du taler med dit barn om autisme eller hvordan du fortæller søskende og omverdenen om dit barns diagnose.
  • Du mangler måske redskaber og hjælp til at håndtere forskellige udfordringer i hverdagen i forhold til dit barn – det kan være i forhold til særlig sensitivitet, stress, angst, søvn, mad, søskende og den øvrige familie.
  • Du ønsker måske støtte til at kommunikere med det offentlige system, daginstitution eller skole.
  • Er du bedsteforældre eller anden pårørende, har du måske svært ved at forstå og støtte op omkring din familie.

Så kan en samtale, et forløb eller et kursus hos mig være en mulighed for at hjælpe dig/jer.