Jeg tilbyder

Autisme Rådgivning

Til dig med autisme/til dig som forældre eller pårørende

Jeg tilbyder individuelle samtaler og psykoedukation samt forløb for børn, unge og voksne med autisme og til forældre og pårørende, som er tilpasset dine/jeres behov.

Selvforståelsesforløb er for dig, som ønsker at få mere viden om autisme og hjælp til at forstå dig selv og netop din autismeprofil bedre. Hvilke styrker har du og hvor har du udfordringer, som du har brug for hjælp til at håndtere.                                                Forløbet er på 12 gange og for børn og unge er det muligt at inddrage forældre undervejs, hvis det giver mening. Forløbet tilrettelægges ud fra dine ønsker og behov og kan indeholde f.eks disse emner:

 • Viden om autisme og den autistiske hjerne
 • Stressbelastning og eventuelle følgetilstande (angst, depression, selvskade mv)
 • Energi forvaltning
 • Sanser og sensitivitet
 • Familie 
 • Venner og ensomhed
 • Skole/uddannelse
 • Strategier og redskaber

Familievejledningsforløb er for jer som forældre, der ønsker at få mere viden om autisme og hjælp til at forstå, støtte og guide jeres barn til trivsel og livskvalitet. I har måske behov for hjælp og støtte til at håndtere livet med et barn med autisme i familien. Forløbet er på 12 gange og tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov og kan indeholde f.eks. disse emner:

 • Psykoedukation
 • Autismetilgang og metoder
 • Stressbelastning og stressreducering
 • Følgetilstande (angst, depression, isolation, selvskade, spiseforstyrrelse mv)
 • Low arousal 
 • Sorg og krise – en anderledes familiesituation
 • Søskende
 • Parforhold
 • Kommunikation og samarbejde med eks.vis dagtilbud/skole
Familiekursus er for jer med et barn/ung med autisme i familien og som ønsker en fælles forståelse for hvad autisme er og hvordan autismen kommer til udtryk hos barnet/den unge, hvilke metoder og tilgange der virker og hvordan man som forældre, bedsteforældre, søskende og anden nær relation bedst kan støtte både barnet og familien. Kurset tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov.
 
Til fagfolk
Jeg tilbyder faglig sparring og supervision både individuelt og til grupper. 
Derudover tilbyder jeg kompetenceudvikling og opkvalificering i forhold til autisme via oplæg, kurser, temadage og undervisning til skoler, institutioner, uddannelsessteder, socialrådgivere mv. som tilrettelægges ud fra ønsker og behov.
Emnerne kan f.eks. være: 
 • Grundlæggende autismeforståelse og viden om hjernen
 • Autisme og eksekutive funktioner
 • Autisme og stressbelastning
 • Maskering, den skjulte profil
 • Følgetilstande til autisme (angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelse mv.)
 • Autisme og sanser
 • Kommunikation
 • Forældresamarbejde (også med forældre der selv har autisme)
 • Redskaber og metoder til struktur, visualisering, low arousal, hjælpemidler mv.